CZAPLINECKIE BRACTWO ŻEGLARSKIE

 Czaplineckie Bractwo Żeglarskie działa w obszarze użyteczności publicznej, a w szczególności w obszarach: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działa na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

Prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa, a celem jest: organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach, popularyzacja żeglarstwa i turystyki wodnej. Krzewienie żeglarstwa wśród młodzieży. Organizacja czynnego wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Upowszechnianie sportów wodnych. Upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i czynne wspieranie działań podejmowanych w tym zakresie przez instytucje państwowe, samorządowe i organizacje społeczne. Rozwijanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.
Żeglarstwo jest nierozerwalnie związane ze swoistą etyką i kulturą żeglarską oraz zaszczepia pożądane wartości moralne takie jak: braterstwo, współpraca, poszanowanie godności, twardość charakteru, wiara w siebie oraz umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji.
Czaplineckie Bractwo Żeglarskie skupia ludzi, którzy uważają promowanie tych wartości za szczególnie ważne. Żeglarstwo z natury rzeczy wymaga zgrania załogi i zaufania, przez co staje się najlepszym nauczycielem.
Członkami Bractwa są ludzie od lat związani z Młodzieżowym Ośrodkiem Sportów Wodnych w Czaplinku. Na koniec roku 2016 w Bractwie jest 46 członków. Wśród nich jest trzech instruktorów żeglarstwa, ratownicy wodni, egzaminator na stopnie żeglarskie PZŻ, sędzia regatowy PZŻ , trener żeglarstwa. Od trzech lat w ramach Bractwa działa Szkółka Żeglarska dla dzieci od 7 roku życia.
Czaplineckie Bractwo Żeglarskie zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie w grudniu 1999 roku.

h

HISTORIA CZAPLINKA

Divi will change the way you build websites forever. The advanced page builder makes it possible to build truly dynamic pages without learning code.

SZKÓŁKA ŻEGLARSKA

Divi will change the way you build websites forever. The advanced page builder makes it possible to build truly dynamic pages without learning code.
v

NASZA PRZYSTAŃ

Divi will change the way you build websites forever. The advanced page builder makes it possible to build truly dynamic pages without learning code.
g

GALERIA

Divi will change the way you build websites forever. The advanced page builder makes it possible to build truly dynamic pages without learning code.

KONTAKT

Adres: Nadbrzeże Drawskie 1

78-440 Czaplinek

Tel. 000-000-000

email: bractwoczaplinek@interia.pl

KONTAKT